You are here

IPv6 Usage Type: RSV

This is the IPv6 Usage Type: RSV(Reserved) page list. You can click the title to browse the detail information.

IP From IP To Country Code Country Name
0:0:0:0:0:0:0:1 0:0:0:0:0:0:0:1 - -
0:0:0:0:0:0:0:2 0:0:0:0:0:0:ffff:ffff - -
0:0:0:0:0:1:0:0 0:0:0:0:0:fffe:ffff:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:0:0 0:0:0:0:0:ffff:ff:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:a00:0 0:0:0:0:0:ffff:aff:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:6440:0 0:0:0:0:0:ffff:647f:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:7f00:0 0:0:0:0:0:ffff:7fff:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:a9fe:0 0:0:0:0:0:ffff:a9fe:0 - -
0:0:0:0:0:ffff:a9fe:ffff 0:0:0:0:0:ffff:a9fe:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:ac10:0 0:0:0:0:0:ffff:ac1f:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:c000:200 0:0:0:0:0:ffff:c000:2ff - -
0:0:0:0:0:ffff:c058:6300 0:0:0:0:0:ffff:c058:63ff - -
0:0:0:0:0:ffff:c0a8:0 0:0:0:0:0:ffff:c0a8:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:c633:6400 0:0:0:0:0:ffff:c633:64ff - -
0:0:0:0:0:ffff:cb00:7100 0:0:0:0:0:ffff:cb00:71ff - -
0:0:0:0:0:ffff:e000:0 0:0:0:0:0:ffff:efff:ffff - -
0:0:0:0:0:ffff:f000:0 0:0:0:0:0:ffff:ffff:fffe - -
0:0:0:0:0:ffff:ffff:ffff 0:0:0:0:0:ffff:ffff:ffff - -
0:0:0:0:1:0:0:0 1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:0:0:0:0:0:0:0 2001:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:1:0:0:0:0:0:0 2001:1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:2:0:0:0:0:0:0 2001:2:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:2:1:0:0:0:0:0 2001:f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:10:0:0:0:0:0:0 2001:1f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:20:0:0:0:0:0:0 2001:2f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:30:0:0:0:0:0:0 2001:1ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2001:db8:0:0:0:0:0:0 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:0:0:0:0:0:0:0 2002:538:cef3:0:2e:9ef1:ce06:914b - -
2002:538:cef3:0:2e:9ef1:ce06:914c 2002:538:cef3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:538:cef4:0:0:0:0:0 2002:568:1046:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:568:1047:0:0:0:0:0 2002:568:1047:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff CZ Czech Republic
2002:568:1048:0:0:0:0:0 2002:185d:ed45:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:185d:ed46:0:0:0:0:0 2002:185d:ed46:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:185d:ed47:0:0:0:0:0 2002:18f7:c19:e472:dc1b:6620:9b8f:caf0 - -
2002:18f7:c19:e472:dc1b:6620:9b8f:caf1 2002:18f7:c19:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:18f7:c1a:0:0:0:0:0 2002:2531:5853:0:814c:c5ff:af0b:ee - -
2002:2531:5853:0:814c:c5ff:af0b:ef 2002:2531:5853:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:2531:5854:0:0:0:0:0 2002:2e3b:e2ae:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:2e3b:e2af:0:0:0:0:0 2002:2e3b:e2af:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:2e3b:e2b0:0:0:0:0:0 2002:2fd8:5082:1234:952:4073:617a:f829 - -
2002:2fd8:5082:1234:952:4073:617a:f82a 2002:2fd8:5082:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:2fd8:5083:0:0:0:0:0 2002:3218:8cb9:0:6df1:162f:3235:b26f - -
2002:3218:8cb9:0:6df1:162f:3235:b270 2002:3218:8cb9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:3218:8cba:0:0:0:0:0 2002:32b9:82b3:0:18bf:6723:ed83:37ac - -
2002:32b9:82b3:0:18bf:6723:ed83:37ad 2002:32b9:82b3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:32b9:82b4:0:0:0:0:0 2002:4576:a29f:0:190:e97e:d4fc:878c - -
2002:4576:a29f:0:190:e97e:d4fc:878d 2002:4576:a29f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:4576:a2a0:0:0:0:0:0 2002:48b2:a6e:1234:501d:ec7a:b463:f0f3 - -
2002:48b2:a6e:1234:501d:ec7a:b463:f0f4 2002:48b2:a6e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff MX Mexico
2002:48b2:a6f:0:0:0:0:0 2002:4db0:f09a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:4db0:f09b:0:0:0:0:0 2002:4db0:f09b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:4db0:f09c:0:0:0:0:0 2002:4e2a:25a4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:4e2a:25a5:0:0:0:0:0 2002:4e2a:25a5:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:4e2a:25a6:0:0:0:0:0 2002:4e2a:feaa:0:5140:ddd0:2772:8082 - -
2002:4e2a:feaa:0:5140:ddd0:2772:8083 2002:4e2a:feaa:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:4e2a:feab:0:0:0:0:0 2002:4e2b:55a3:0:18b1:3f2c:f8de:b29a - -
2002:4e2b:55a3:0:18b1:3f2c:f8de:b29b 2002:4e2b:55a3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:4e2b:55a4:0:0:0:0:0 2002:5209:9b54:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5209:9b55:0:0:0:0:0 2002:5209:9b55:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff GB United Kingdom
2002:5209:9b56:0:0:0:0:0 2002:540f:715d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:540f:715e:0:0:0:0:0 2002:540f:715e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff LT Lithuania
2002:540f:715f:0:0:0:0:0 2002:5476:f928:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5476:f929:0:0:0:0:0 2002:5476:f929:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5476:f92a:0:0:0:0:0 2002:550a:6a0c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:550a:6a0d:0:0:0:0:0 2002:550a:6a0d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff LU Luxembourg
2002:550a:6a0e:0:0:0:0:0 2002:550e:a7e9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:550e:a7ea:0:0:0:0:0 2002:550e:a7ea:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff FR France
2002:550e:a7eb:0:0:0:0:0 2002:59b1:3a03:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:59b1:3a04:0:0:0:0:0 2002:59b1:3a04:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff CZ Czech Republic
2002:59b1:3a05:0:0:0:0:0 2002:5b23:e35f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5b23:e360:0:0:0:0:0 2002:5b23:e360:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5b23:e361:0:0:0:0:0 2002:5cc4:1a03:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5cc4:1a04:0:0:0:0:0 2002:5cc4:1a04:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5cc4:1a05:0:0:0:0:0 2002:5cd4:785:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5cd4:786:0:0:0:0:0 2002:5cd4:786:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5cd4:787:0:0:0:0:0 2002:5dcd:7ab9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5dcd:7aba:0:0:0:0:0 2002:5dcd:7aba:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5dcd:7abb:0:0:0:0:0 2002:5f72:20fa:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5f72:20fb:0:0:0:0:0 2002:5f72:20fb:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5f72:20fc:0:0:0:0:0 2002:5fa5:9683:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5fa5:9684:0:0:0:0:0 2002:5fa5:9684:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff RU Russian Federation
2002:5fa5:9685:0:0:0:0:0 2002:5fde:91e7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5fde:91e8:0:0:0:0:0 2002:5fde:91e8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5fde:91e9:0:0:0:0:0 2002:5fdf:803e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:5fdf:803f:0:0:0:0:0 2002:5fdf:803f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:5fdf:8040:0:0:0:0:0 2002:629b:b18:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:629b:b19:0:0:0:0:0 2002:629b:b19:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:629b:b1a:0:0:0:0:0 2002:6dc1:9121:0:90fa:ff8d:ca68:a70b - -
2002:6dc1:9121:0:90fa:ff8d:ca68:a70c 2002:6dc1:9121:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff DE Germany
2002:6dc1:9122:0:0:0:0:0 2002:6dc4:e138:e472:142a:3145:ed56:c8e6 - -
2002:6dc4:e138:e472:142a:3145:ed56:c8e7 2002:6dc4:e138:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff PL Poland
2002:6dc4:e139:0:0:0:0:0 2002:6de0:5445:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:6de0:5446:0:0:0:0:0 2002:6de0:5446:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff CZ Czech Republic
2002:6de0:5447:0:0:0:0:0 2002:792c:db6c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:792c:db6d:0:0:0:0:0 2002:792c:db6d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff AU Australia
2002:792c:db6e:0:0:0:0:0 2002:83bf:58d5:0:5987:844e:a409:17e0 - -
2002:83bf:58d5:0:5987:844e:a409:17e1 2002:83bf:58d5:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff US United States
2002:83bf:58d6:0:0:0:0:0 2002:97b1:264c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff - -
2002:97b1:264d:0:0:0:0:0 2002:97b1:264d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff SE Sweden
2002:97b1:264e:0:0:0:0:0 2002:b0c6:bf1e:0:10bf:2c43:531d:e51e - -