You are here

IPv4 Domain: infoweb.ne.jp

This is the IPv4 Domain: infoweb.ne.jp page list. You can click the title to browse the detail information.

Usage Type: ISP
Country Code: JP
Country Name: Japan
IP From IP To Region Name City Name
58.0.0.0 58.0.0.255 Saitama Toda
58.0.1.0 58.0.6.255 Hokkaido Sapporo
58.0.7.0 58.0.7.255 Nara Nara
58.0.8.0 58.0.8.255 Osaka Osaka
58.0.9.0 58.0.9.255 Osaka Sakai
58.0.10.0 58.0.10.255 Osaka Ibaraki
58.0.11.0 58.0.11.255 Osaka Sakai
58.0.12.0 58.0.13.255 Osaka Osaka
58.0.14.0 58.0.14.255 Osaka Ibaraki
58.0.15.0 58.0.15.255 Hyogo Amagasaki
58.0.16.0 58.0.16.255 Osaka Sakai
58.0.17.0 58.0.17.255 Osaka Osaka
58.0.18.0 58.0.18.255 Hyogo Amagasaki
58.0.19.0 58.0.19.255 Saitama Saitama
58.0.20.0 58.0.23.255 Osaka Osaka
58.0.24.0 58.0.24.255 Osaka Kadoma
58.0.25.0 58.0.26.255 Osaka Osaka
58.0.27.0 58.0.27.255 Gifu Minokamo
58.0.28.0 58.0.28.255 Gifu Gifu
58.0.29.0 58.0.31.255 Gifu Gero
58.0.32.0 58.0.32.255 Gifu Gifu
58.0.33.0 58.0.34.255 Gifu Ogaki
58.0.35.0 58.0.38.255 Hyogo Kobe
58.0.39.0 58.0.39.255 Hyogo Himeji
58.0.40.0 58.0.44.255 Hyogo Kobe
58.0.45.0 58.0.45.255 Hokkaido Tobetsu
58.0.46.0 58.0.46.255 Tochigi Mashiko
58.0.47.0 58.0.48.255 Kyoto Kyoto
58.0.49.0 58.0.49.255 Tokyo Tachikawa
58.0.50.0 58.0.50.255 Saitama Wako
58.0.51.0 58.0.51.255 Aichi Nisshin
58.0.52.0 58.0.52.255 Aichi Nagoya
58.0.53.0 58.0.53.255 Aichi Toyohashi
58.0.54.0 58.0.54.255 Aichi Konan
58.0.55.0 58.0.56.255 Aichi Nagoya
58.0.57.0 58.0.57.255 Osaka Ikeda
58.0.58.0 58.0.58.255 Osaka Suita
58.0.59.0 58.0.59.255 Kanagawa Yokohama
58.0.60.0 58.0.60.255 Tokyo Tachikawa
58.0.61.0 58.0.61.255 Hokkaido Obihiro
58.0.62.0 58.0.62.255 Tokyo Shibuya-ku
58.0.63.0 58.0.63.255 Chiba Urayasu
58.0.64.0 58.0.64.255 Tokyo Tokyo
58.0.65.0 58.0.65.255 Saitama Ageo
58.0.66.0 58.0.66.255 Saitama Yashio
58.0.67.0 58.0.67.255 Saitama Ageo
58.0.68.0 58.0.69.255 Shizuoka Kakegawa
58.0.70.0 58.0.70.255 Shizuoka Omaezaki
58.0.71.0 58.0.71.255 Osaka Sakai
58.0.72.0 58.0.72.255 Hyogo Amagasaki
58.0.73.0 58.0.73.255 Shizuoka Numazu
58.0.74.0 58.0.74.255 Fukushima Fukushima
58.0.75.0 58.0.75.255 Kanagawa Kamakura
58.0.76.0 58.0.77.255 Kanagawa Yokohama
58.0.78.0 58.0.78.255 Kanagawa Yamato
58.0.79.0 58.0.79.255 Kanagawa Isehara
58.0.80.0 58.0.80.255 Kanagawa Kamakura
58.0.81.0 58.0.81.255 Chiba Chiba
58.0.82.0 58.0.82.255 Chiba Kashiwa
58.0.83.0 58.0.83.255 Chiba Kisarazu
58.0.84.0 58.0.84.255 Chiba Kashiwa
58.0.85.0 58.0.88.255 Chiba Chiba
58.0.89.0 58.0.89.255 Chiba Funabashi
58.0.90.0 58.0.90.255 Chiba Oami
58.0.91.0 58.0.91.255 Chiba Urayasu
58.0.92.0 58.0.92.255 Chiba Chiba
58.0.93.0 58.0.93.255 Chiba Urayasu
58.0.94.0 58.0.94.255 Chiba Chiba
58.0.95.0 58.0.95.255 Saitama Hanno
58.0.96.0 58.0.96.255 Saitama Saitama
58.0.97.0 58.0.97.255 Saitama Kumagaya
58.0.98.0 58.0.98.255 Saitama Higashimatsuyama
58.0.99.0 58.0.99.255 Saitama Hanno
58.0.100.0 58.0.100.255 Saitama Saitama
58.0.101.0 58.0.101.255 Saitama Kumagaya
58.0.102.0 58.0.102.255 Saitama Yashio
58.0.103.0 58.0.103.255 Osaka Osaka
58.0.104.0 58.0.104.255 Osaka Yao
58.0.105.0 58.0.105.255 Kyoto Yawata
58.0.106.0 58.0.106.255 Shizuoka Fukuroi
58.0.107.0 58.0.107.255 Saitama Hanno
58.0.108.0 58.0.108.255 Saitama Kawaguchi
58.0.109.0 58.0.109.255 Saitama Saitama
58.0.110.0 58.0.110.255 Osaka Osakasayama
58.0.111.0 58.0.118.255 Tokyo Tokyo
58.0.119.0 58.0.119.255 Tokyo Shibuya-ku
58.0.120.0 58.0.120.255 Saitama Kawaguchi
58.0.121.0 58.0.121.255 Chiba Urayasu
58.0.122.0 58.0.122.255 Kyoto Kyoto
58.0.123.0 58.0.123.255 Tokyo Shibuya-ku
58.0.124.0 58.0.126.255 Tokyo Tokyo
58.0.127.0 58.0.127.255 Saitama Soka
58.0.128.0 58.0.128.255 Tokyo Tokyo
58.0.129.0 58.0.129.255 Tokyo Nerima
58.0.130.0 58.0.135.255 Tokyo Tokyo
58.0.136.0 58.0.136.255 Chiba Urayasu
58.0.137.0 58.0.137.255 Tokyo Shibuya-ku
58.0.138.0 58.0.138.255 Tokyo Komae
58.0.139.0 58.0.139.255 Kanagawa Yokohama
58.0.140.0 58.0.140.255 Tokyo Machida