You are here

Country Region Code: China (CN)

This is the Country Region Code: China (CN) page list. You can click the title to browse the detail information.

Country Code: CN
Country Name: China
Code Region Name
CN-34 Anhui
CN-11 Beijing
CN-50 Chongqing
CN-35 Fujian
CN-62 Gansu
CN-44 Guangdong
CN-45 Guangxi
CN-52 Guizhou
CN-46 Hainan
CN-13 Hebei
CN-23 Heilongjiang
CN-41 Henan
CN-42 Hubei
CN-43 Hunan
CN-32 Jiangsu
CN-36 Jiangxi
CN-22 Jilin
CN-21 Liaoning
CN-15 Nei Mongol
CN-64 Ningxia
CN-63 Qinghai
CN-61 Shaanxi
CN-37 Shandong
CN-31 Shanghai
CN-14 Shanxi
CN-51 Sichuan
CN-12 Tianjin
CN-65 Xinjiang
CN-54 Xizang
CN-53 Yunnan
CN-33 Zhejiang