You are here

IPv4 Country: China (CN), Region: Jiangsu

This is the IPv4 Country: China, Region: Jiangsu page list. You can click the title to browse the detail information.

Country Code: CN
Country Name: China
Region Name: Jiangsu
IP From IP To City Name
1.51.0.0 1.51.31.255 Nanjing
1.51.32.0 1.51.55.255 Changzhou
1.51.56.0 1.51.111.255 Nanjing
1.51.128.0 1.51.143.255 Nanjing
1.192.92.0 1.192.92.255 Nanjing
1.194.208.0 1.194.208.255 Baoying
1.197.42.0 1.197.42.255 Sankou
14.204.1.152 14.204.1.159 Xishan
14.204.10.128 14.204.10.135 Tongli
14.204.11.72 14.204.11.79 Tongli
14.204.11.240 14.204.11.247 Nanjing
27.0.204.0 27.0.215.255 Wuxi
27.46.135.0 27.46.135.255 Sankou
27.47.34.0 27.47.34.255 Honglan
27.152.21.0 27.152.21.255 Sankou
27.157.201.0 27.157.201.255 Suzhou
27.157.228.0 27.157.228.255 Tongxing
36.1.240.0 36.1.240.255 Jincheng
36.49.20.0 36.49.20.255 Yizheng
36.149.4.0 36.149.4.255 Suzhou
36.149.5.0 36.149.5.255 Changshu
36.149.6.0 36.149.6.255 Kunshan
36.149.7.0 36.149.7.255 Changshu
36.149.12.0 36.149.12.255 Wuxi
36.149.13.0 36.149.13.255 Yicheng
36.149.14.0 36.149.14.255 Wuxi
36.149.15.0 36.149.15.255 Yicheng
36.149.16.0 36.149.16.255 Rucheng
36.149.17.0 36.149.17.255 Gaoming
36.149.22.0 36.149.22.255 Yancheng
36.149.33.0 36.149.33.255 Minggou
36.149.34.0 36.149.34.255 Huai'an
36.149.36.0 36.149.36.255 Yangzhou
36.149.38.0 36.149.38.255 Taixing
36.149.39.0 36.149.39.255 Jingcheng
36.149.40.0 36.149.41.255 Lianyungang
36.149.42.0 36.149.42.255 Suqian
36.149.43.0 36.149.43.255 Zhongxing
36.149.44.0 36.149.44.255 Wuxi
36.149.46.0 36.149.46.255 Hai'an
36.149.47.0 36.149.47.255 Huai'an
36.149.52.0 36.149.52.255 Zhongxing
36.149.68.0 36.149.70.255 Kunshan
36.149.71.0 36.149.71.255 Suzhou
36.149.76.0 36.149.79.255 Wuxi
36.149.80.0 36.149.80.255 Nantong
36.149.81.0 36.149.81.255 Huilong
36.149.82.0 36.149.82.255 Hai'an
36.149.83.0 36.149.83.255 Nantong
36.149.84.0 36.149.84.255 Hede
36.149.86.0 36.149.86.255 Dongtai
36.149.87.0 36.149.87.255 Sankou
36.149.96.0 36.149.96.255 Jincheng
36.149.98.0 36.149.98.255 Huai'an
36.149.107.0 36.149.107.255 Suqian
36.149.108.0 36.149.108.255 Wuxi
36.149.110.0 36.149.110.255 Lusigang
36.149.128.0 36.149.131.255 Nanjing
36.149.132.0 36.149.134.255 Suzhou
36.149.135.0 36.149.135.255 Kunshan
36.149.140.0 36.149.141.255 Yicheng
36.149.142.0 36.149.142.255 Jingcheng
36.149.143.0 36.149.143.255 Zhangjiagang
36.149.144.0 36.149.147.255 Nantong
36.149.150.0 36.149.150.255 Dazhong
36.149.160.0 36.149.161.255 Zhenjiang
36.149.162.0 36.149.162.255 Huai'an
36.149.164.0 36.149.164.255 Baoying
36.149.166.0 36.149.166.255 Taizhou
36.149.167.0 36.149.167.255 Taixing
36.149.168.0 36.149.168.255 Gaoxu
36.149.169.0 36.149.169.255 Tongxing
36.149.173.0 36.149.173.255 Jincheng
36.149.174.0 36.149.174.255 Nantong
36.149.192.0 36.149.195.255 Nanjing
36.149.196.0 36.149.197.255 Suzhou
36.149.198.0 36.149.198.255 Changshu
36.149.199.0 36.149.199.255 Suzhou
36.149.204.0 36.149.204.255 Yunting
36.149.205.0 36.149.205.255 Wuxi
36.149.206.0 36.149.206.255 Yicheng
36.149.207.0 36.149.207.255 Jingcheng
36.149.208.0 36.149.208.255 Lusigang
36.149.209.0 36.149.211.255 Nantong
36.149.212.0 36.149.212.255 Yancheng
36.149.215.0 36.149.215.255 Dongtai
36.149.220.0 36.149.220.255 Nanjing
36.149.224.0 36.149.224.255 Jincheng
36.149.225.0 36.149.225.255 Minggou
36.149.226.0 36.149.226.255 Huai'an
36.149.227.0 36.149.227.255 Baoying
36.149.234.0 36.149.234.255 Tangjian
36.149.236.0 36.149.236.255 Jingcheng
36.149.237.0 36.149.237.255 Jincheng
36.149.238.0 36.149.238.255 Hai'an
36.149.239.0 36.149.239.255 Huai'an
36.249.59.144 36.249.59.147 Yishan
36.249.60.28 36.249.60.31 Hefeng
36.249.61.156 36.249.61.159 Qilin
36.249.62.72 36.249.62.79 Lili